ข่าวสาร

ญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร CI ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร “ CI “ Create Intelligence ร่วมแบ่งปันแนวคิดให้กับนักศึกษาปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ BUHTM The Power of Passion Season 1 ซึ่งจะพัฒนา และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้นำ และมีศักยภาพด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ