บริการ

Event Management

Trustworthy

เราสร้างความไว้วางใจจากความผูกพันของลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสู่ทุกคน

Proficient

ด้วยองค์ความรู้และวิธีการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสม

Detail-oriented

ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ เราให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมอย่างดีที่สุด

Our expertise

CSR events

Grand Openings

Marketing campaign

Music & Lifestyle Festivals

Press Conferences

Product Launch

Roadshows

Sport Activities

Trade fairs

Training & Seminars