บริการ

RESEARCH

Resourceful

ด้วยทักษะการแก้ไขปัญหาและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่มีอย่างกว้างขวาง ทำให้เราสามารถปรับตัวให้สอดรับกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

Result-Driven

เรายึดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพที่สุด

Creative and Depth

เราภูมิใจในบริการด้านการวิจัยที่เน้นเชิงลึกและเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานแนวคิดของลูกค้าเข้ากับความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างลงตัว

Our expertise

  • • Tourism
  • • Community
  • • Consumer Behavior
  • • Sustainable Development

Research & Analysis Consultancy

Analytic Map Survey

Integration of Data

Knowledge Development

Planning & Applications