2
6
8
3
6
4

นิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน “6 รัชกาลงานของแผ่นดิน”

ตลอดระยะเวลากว่า 120 ปี ของกรมชลประทานเกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมากมายควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่พัฒนาไปพร้อมๆกันเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 120 กรมชลประทานจึงได้จัดนิทรรศการ 120 ปีกรมชลประทาน “6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

ภายในงานนิทรรศการทั้งหมด 4 ชั้น ได้จัดบรรยายประวัติความเป็นมาของกรมชลประทานตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน อารยธรรมโลกสู่ชลประทานไทยโครงการที่ดำเนินงานต่างๆ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารงานสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้าง งานจัดการน้ำ งานจัดรูปที่ดิน ตลอดจนแผนงานมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะสร้างความมั่นคงด้านน้ำและเพิ่มคุณค่าการบริหารจัดการน้ำในปี 2580

กรมชลประทานมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบชลประทานให้สอดคล้องกับความต้องการในทุกมิติเพี่อแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยสืบไป