เปิด.

CONNECT.

BALANCE.

‘APEC พร้อม ไทยพร้อม’ ชวนคนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค

กิจกรรมรณรงค์ “APEC พร้อม ไทยพร้อม” นำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 ผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วีดิทัศน์ และบูธสาธิต.

โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่

  • คุณเขมนิจ จามิกรณ์
  • เชฟชุมพล แจ้งไพร
  • คุณคมสันต์ แซ่ลี
  • คุณฐิติพันธ์ ทับทอง
  • คุณทารีน่า โบเทส
  • คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส
  • คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
  • คุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
  • คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ

เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี 2565.

 

#APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND