คาราวานรถนิทรรศการ APEC2022 สัญจร 76 จังหวัดทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ ปล่อยขบวนรถคาราวานนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” กระจายสู่ทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วไทย สื่อสารสร้างการรับรู้ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ พร้อมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคในปี 2565

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวไทยเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) รวมถึงการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเอเปค และ BCG Economy Model พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ผ่านคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรที่จะกระจายสู่ทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

“ไทยมีศักยภาพและความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ซึ่งการปล่อยตัวคาราวาน รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร APEC พร้อม ไทยพร้อม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ กระตุ้นความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีส่วนร่วม พร้อมมองเห็นโอกาส และประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่ การต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น”

 

#APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND