กิจกรรม ‘ปั่น ปัน รัก’ ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัชลบุรี สู่มาตรฐาน ณ ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชวนนักปั่นทุกท่านที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป มาเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานแบบแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในโครงการปั่น ปัน รัก 2022 ปันรักษ์ให้โลก Save Ozone Save Earth กำหนดการจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
10.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนสำหรับนักปั่น เพื่อรับหมายเลขประจำตัวนักกีฬา(Race BIB)

ตรวจเช็คความพร้อมรถจักรยานและเปิดรับสมัครนักปั่นที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการแต่งกาย ณ บริเวณที่จัดงานวิหารเซียน จ.ชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
04.30 – 05.30 น. นักปั่นนำจักรยานมาประจำจุดปล่อยตัว

05.30 – 05.40 น. กล่าวรายงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
05.40 – 06.00 น. พิธีกรเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทำพิธีเปิด
06.00 – 06.10 น. พิธีกรเชิญท่านประธาน และ แขก VIP ไปทีเวทีข้างซุ้มปล่อยตัว

06.20 – 07.30 น. พิธีกรเชิญท่านประธานปล่อยตัวนักปั่น
08.30 – 09.30 น. รับอาหาร – เครื่องดื่มจากจุดบริการ

10.00 – 10.30 น. พิธีกรขึ้นเวที เชิญท่านประธานจับรางวัล
10.30 – 10.40 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน

*หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ : ภายในงานจะมีกิจกรรมประกวดการแต่งกาย เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ
โดยข้อกำหนดในการเข้าร่วมประกวด ผู้ประกวดจะต้องมีสมาชิกจำนวน 5 คนต่อทีม
ในการเข้าร่วมประกวดการแต่งกาย ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เท่านั้น

ข้อมูลการจัดกิจกรรม
เป็นลักษณะกิจกรรมการปั่นจักรยานแบบแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในโครงการปั่นปันรัก ปันรักษ์ให้โลก
2022 และไม่มีการแข่งขัน

จุดปล่อยตัว
ณ บริเวณหน้าวิหารเซียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เส้นทางปั่นจักรยาน
ระยะทางปั่น 30 กิโลเมตร