จังหวัดสระแก้ว จัดใหญ่ จัดเต็ม ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขนทัพการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

(๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดย มีนายณัฐรินทร์วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 

สำหรับบรรยากาศในงานพิธีเปิดดังกล่าว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เริ่มด้วยพิธีรำ  บวงสรวง “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และต่อจากพิธีรำบวงสรวง ได้มีการแสดงฟันดาบ ตีกลอง และกระบี่กระบอง  จากทีมกองโจรพระองค์ดำ, การแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน “ปราบพระยาละแวก”, การ แสดงจินตลีลา “ รากไทย “ จากโรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สระแก้ว เขต ๒, การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ จากโรงเรียนชุมชนบ้าน แซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต ๒ รวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจาก เอิ้นขวัญ วรัญญา รวมถึงภายในงานมีสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายในงานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภายใต้รูปแบบศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพ พร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีก มากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึงนักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์ อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและ จำหน่าย จำนวน ๕๐ บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย

จังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดงาน “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ จัดเต็มการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ ลุยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วันนี้ (๓ เมษายน 2566) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน 2566 เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น.” โอกาสนี้ จัดพิธีน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ตรงกับ ๒๕ เมษายน ของทุกปีโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดยมีนายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร นายชัยณรงค์รักษารัตน์ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีบวงสรวงงาน โดยถือฤกษ์๑๗.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบัน วันนั้น ณ ที่สถานแห่งนี้ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งตามตำนานระบุว่า “หลังจาก ที่พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม บุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระนเรศวร  ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดี ได้ทรงเสด็จกลับจากอาณาจักรพุกามมาเป็นพระมหาอุปราชปกครอง เมืองพิษณุโลก ต่อมาพระยาละแวกกษัตริย์อาณาจักรขอมเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นกำลังอ่อนแอลงหลังจากเพิ่งแพ้ศึก สงครามให้กับอาณาจักรพุกาม พระยาละแวกจึงพยามยามนำกำลังพลเข้าโจมตีพระนครศรีอยุธยาหลายครั้ง สมเด็จพระนเรศวร จึงได้ทรงนำกองทัพไปทำศึกสงครามกับพระยาละแวก และได้มีการกวาดต้อนผู้คนบริเวณเส้นทางเดินทัพหลายครั้ง โดย พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งค่ายและสะสมเสบียงที่ค่ายพระทำนบ (ซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)  ภายหลังมีชัยชนะเหนือพระยาละแวกแล้ว พระนเรศวรทรงรวบรวมกำลังพลและทำศึกกับเมืองต่าง ๆ ที่พยามแข็งข้อ จนกระทั่ง พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครง และทรงรวบรวมกำลังพลทำการศึกจนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ”

ซึ่งต่อจากพิธีบวงสรวง ได้มีการแสดงชุดที่ ๑ “รำถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ การแสดงชุดที่ ๒ “ศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน ๒๕๖๖” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายในงานมีสินค้า จากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใน งานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้รูปแบบ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน  2566 ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพพร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์  นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง นักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจาก กลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้ สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย  

จังหวัดสระแก้วขอเชิญเที่ยวชมงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 เทศกาลดนตรีกลางสายฝน 27 ก.ค.นี้

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หนึ่งในผู้นำด้านการจัดเทศกาลดนตรี จัด “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 เทศกาลดนตรีกลางสายฝน ส่งมอบประสบการณ์สุดประทับใจผ่านบรรดาศิลปินคุณภาพที่ยกขบวนมามอบความสุขและความสนุกอย่างคับคั่ง อาทิ Potato, The Toys, Singto Numchok, Polycat, Lipta ฯลฯ เสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่

หากพูดถึงฤดูฝน สิ่งแรก ๆ ที่ทุกคนนึกถึง คือ ความเหงา ความเศร้า ความเปียก โดยมักจะลืมนึกถึงอีกด้านที่สวยงามของฤดูฝน นั่นคือ ความสนุกสนาน ความชุ่มฉ่ำ ความสดใส ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาสายฝนโปรยปรายลงมา และหากลองรวบรวมรายชื่อเทศกาลดนตรีประจำปีระดับแนวหน้าของไทย เราจะพบว่าเทศกาลดนตรีเหล่านั้น ถ้าไม่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนคือเดือนมีนาคม-เมษายน

คำถามก็คือ ทำไมเราถึงไม่มีเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและความสดชื่นชุ่มฉ่ำของสายฝน กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัดงาน “Singing in the Rain” เทศกาลดนตรีกลางสายฝน เปิดประสบการณ์ฟังเพลงรูปแบบใหม่ให้ทุกคน

 

นายจักรกฤษณ์ จันทร์รัชชกูล ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ CIO บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้จัด “Singing in the Rain” เผยว่า งานนี้คือเทศกาลดนตรีฤดูฝน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยกลับมาพร้อมความมันส์กว่าเดิมในชื่อ “Chang Music Connection Presents Singing in the Rain 4: Let’s Say Play Together” ที่อยากชวนทุกคนมาสนุกแบบไม่กลัวเปียกกันที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งสามารถรองรับความสนุกของผู้มาร่วมงานได้กว่า 10,000 คน พร้อมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงกลางสายฝนกับศิลปินคุณภาพทั้ง 14 วง ไม่ว่าจะเป็น Potato, The Toys, Singto Numchok, Better Weather, Polycat, Lipta, Mean, Mints, Lomosonic, Youngohm x Fiixd และ DJ ค่าย Quay Records และนอกจากทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากศิลปินคุณภาพ ที่ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ เชิญมาขึ้นเวที “Singing in the Rain” ครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรม Umbrella Roulette ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อม Giant Umbrella ร่มยักษ์แลนด์มาร์คกลางงานให้ทุกคนได้เก็บภาพความทรงจำอันน่าประทับใจครั้งนี้อีกด้วย

“แม้ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท แต่เรายังคงให้ความสำคัญกับการจัดงานกิจกรรมและโชว์บิซต่าง ๆ โดยปีนี้บริษัทได้วางงบเฉพาะการจัดโชว์บิซรวมไม่ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท รวมไปถึงความตั้งใจในการรีแบรนด์คอนเสิร์ตต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้การแข่งขันของธุรกิจคอนเสิร์ตจะเข้มข้นขึ้นด้วยจำนวนงานหรือผู้จัดหน้าใหม่ที่มีมากขึ้น แต่ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานโชว์บิซและกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมของทางบริษัทเช่นเดิม”

ผู้บริหารครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นอกจาก “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว บริษัทยังมีอีก 2 โชว์บิซใหญ่ในปีนี้ คือ คอนเสิร์ต “Season of Love Song” ครั้งที่ 10 ที่เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จับมือกับโปรโมเตอร์ชั้นนำร่วมจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศในรูปแบบ มิวสิค เฟสติวัล ช่วงปลายปีนี้

 

จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้สนุกสนานไปกับเพื่อน ๆ ด้วยการร่วมฟังเพลงกลางสายฝน ถ้าคุณพร้อมจะเปียกฝน พร้อมจะพบกับความสนุกสนาน สดใสและชุ่มฉ่ำของสายฝน เราขอชวนทุกคนไปพบกันที่งาน “Chang Music Connection Presents Singing in the Rain 4: Let’s Say Play Together” เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา บัตรราคา 1,300 บาท หาซื้อบัตรได้ ที่ www.singingintherainfest.com, ทุกช่องทางของ Thaiticketmajor และ application theconcert  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/singingintherainfest/ 

 

อิ่มเอมไปกับความสุขขั้นสุดกับเทศกาลดนตรี Season of Love Song : Cloud 9

ต้องมนต์ความสุขกับเทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูหนาว “Chang Music Connection Presents Season of Love Song : Cloud 9 “ความสุขต้องมนต์ บนปุยเมฆก้อนที่เก้า” ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หรือ CI ฉลองครบรอบ 9 ปี เพื่อขอบคุณครอบครัว SoLS ที่ร่วมเดินทางกันมาอย่างยาวนาน กลับมาครั้งนี้จัดหนัก จัดเต็มไปด้วยศิลปิน และโซนต่างๆ มากมาย

                          เริ่มต้นความสนุกกับวงน้องใหม่มาแรงอย่าง 4 หนุ่มวง Mean ที่พกความหล่อที่จะทำให้สาวๆ ใจละลาย เปิดตัวด้วยเพลงที่ไม่ว่าใครก็ต้องร้องตามได้อย่างเพลง หมายความว่าอะไร ต่อด้วยวง Season Five ที่พกเพลงฮิต พูดไม่คิด วู่วาม กลืนและเพลงทึ่พึ่งปล่อยมาล่าสุด ต่อให้ ชวนแฟนๆ ร้องตามไปด้วยกัน จากนั้นต่อด้วยโชว์พิเศษของ Max Jenmana และ V Violette ที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียว ความสนุกต่อเนื่องกับคุณพ่อมือใหม่อย่างตู่ ภพธร ที่มากับสิงโต นำโชค ไม่หมดเพียงเท่านี้ ศิลปินที่มาสร้างความสุขในงานยังมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Scrubb ที่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะควงคู่มากับ Win Sqweez Animal ต่อกันด้วยศิลปินสายทรงพลังอย่างเบน ชลาทิศ มากับเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง ฤดูที่แตกต่าง โอ๊ย และโชว์พิเศษจากศิลปินยุค 90 อย่าง Tata Young ที่เป็นครั้งแรกกับการโชว์ในเทศกาลดนตรี มาชวนทุกคนแดนซ์ไปด้วยกัน ต่อมาด้วยหนุ่ม กะลา เปิดตัวกับเพลง เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เรียกเสียงฮือฮาจากคนดู ต่อด้วยเพลงที่ทุกคนต้องร้องตามกันได้อย่าง ถ้าเธอหลายใจ ปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษ พร้อมการจุดพลุ อย่างยิ่งใหญ่ และวง Klear ที่เรียกเสียงกริ๊ดได้อย่างล้นหลาม มาพร้อมเพลงฮิตมากมาย ไม่จบเพียงเท่านั้นความสุขยังต่อเนื่องกับ Musketeers, Bedroom Audio, Mild Feat. Wonder Frame และปิดท้ายความสุขความสนุกด้วย 5 หนุ่มวง 60 Miles ที่เคยมาเล่นเป็นวงเปิดใน Season of Love Song ครั้งที่ 1 เวลา 9 ปีผ่านไป กลับมาครั้งนี้พวกเขามีเพลงฮิตมากมายที่เตรียมมาเอาใจชาว SoLS โดยเฉพาะเรียกได้ว่ายิ่งดึกความสนุกยิ่งเพิ่มขึ้นเอาใจชาว SoLS อีกทั้งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุก ความสุข และบรรยากาศเย็นๆ เพลงชิลๆ ที่ร้องติดปากกันได้ทุกคน โชว์เต็มอิ่มยาวนานถึง 14 ชั่วโมง ที่สามารถสัมผัสได้จากงาน Season of Love Song เท่านั้น

                          บอกเลยความสุขแบบนี้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งรับรองว่าทุกคนต้องกลายเป็นครอบครัวงาน SoLS อย่างแน่นอน ใครไม่อยากพลาดเทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูรักในลมหนาว ขุนเขาและสายหมอกในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักที่อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดและสีสันบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/seasonoflovesong แล้วเจอกันปีหน้า ครบรอบ 10 ปี งาน Season of Love Song รับรองว่าพิเศษสุดอย่างแน่นอน

“TRANSMISSTION” คอนเสิร์ตเลเซอร์ยักษ์ไร้ขีดจำกัด อันดับ 1 ของโลก พร้อมกระหน่ำความมันส์ครั้งแรกที่ไทย หนึ่งเดียวในเอเชีย 10 มีนาคมนี้ !!

      15235562_1191822617537459_3987565093979665796_o-1 

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด เปิดตัวมิวสิคแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย และครั้งแรกในเอเชีย ประกาศจับมือกับ United Music Events ผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ทางดนตรีจากกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก นำสุดยอดปรากฏการณ์ดนตรีระดับโลกมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกด้วย TRANSMISSTION ในคอนเซปต์ “THE LOST ORACLE” ที่นำเสนอดนตรีสไตล์ Trance ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของดนตรี EDM (Electronic Dance Music) โดยงานนี้ได้ชื่อว่าเป็นงานแสดงที่จัดเต็มเรื่องโปรดักส์ชั่นระดับโลกทั้งการแสดงวิชวล และเลเซอร์ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมพาผู้เข้าร่วมงานดำดิ่งสู่ความรู้สึกเหนือคำบรรยาย ระเบิดทุกโสตสัมผัสด้วยแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงความมืดยามราตรีของเสียงเพลงกระหึ่ม และระทึกใจ โดยงาน TRANSMISSTION จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา ถือเป็นงานแรกที่ประเดิมฮอลล์ใหม่ ใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดถึง 25 เมตร เปิดประสบการณ์ดนตรีชั้นนำระดับโลกอันไร้ขีดจำกัดอัดแน่นทุกโสตสัมผัสนี่คือ TRANSMISSION แบบจัดเต็ม!!!

 

15094888_1183072351745819_3184027920694305919_n

 

โดยคุณญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจนซ์ ผู้จัดงานคอนเสิร์ต เผยว่า“TRANSMISSTION เป็นงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งมีต้นกำเนิดจากกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่รวมเอาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ สเปเชียลเอฟเฟกต์ ไลฟ์แอ็คชั่น และเทคนิคการออกแบบภาพบนเวทีระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางดนตรีที่แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากงานดนตรีอื่นๆ ด้วยธีมงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยเลเซอร์และแสงสี รวมทั้งระบบเสียง Funktion One ที่เยี่ยมยอด นอกจากนั้นในการเปิดตัวบรรดาดีเจ ยังมีการออกแบบซีนโชว์ขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งซีนของแต่ละคนจะผูกกับธีมหลักเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน และพาผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่ ที่เต็มอิ่มทั้งภาพและเสียง ไม่เพียงเท่านั้นยังมี ดีเจระดับโลกอย่าง Ferry Corster , Aly Fola , Omnia , John O’Callaghan มาช่วยกำกับดูแลและออกไอเดียสำหรับงานในแต่ละปีอีกด้วย  โดยงาน Transmission ได้รับการยกย่องให้เป็นโชว์ดนตรีอินดอร์ที่ดีที่สุดงานหนึ่งของโลก ซึ่งจะมีแฟนๆ กว่า 15,000 คนจากทั่วโลกที่เดินทางไปร่วมงานถึงกรุงปราก และครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีของแฟนๆ ดนตรีชาวไทยเพราะในเดือนมีนาคมของ ปี 2017 นี้ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ร่วมกับ Transmission ยกโชว์เต็มรูปแบบมาเปิดการแสดงที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยและเอเชีย ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับความอลังการบนเวทียักษ์ที่ดีไซน์เป็นพิเศษด้วยความสูงของเวที กว่า 23 เมตร เพื่อรองรับเทคนิคพิเศษของภาพและเสียง เลเซอร์โชว์ ด้วยจอ LED-screen รวมทั้งงาน กว่า 300 ตารางเมตร และใช้เลเซอร์ 18 ตัว ไปจนถึงดนตรีสุดมันส์ ในคอนเซปต์ “The Lost Oracle” พร้อมด้วยเหล่าดีเจระดับโลก ที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ดนตรีสุดพิเศษในเดือนมีนาคมนี้ ที่ BITEC บางนา ”

 

14481753_1135395339846854_6888754257805501639_o

 

สัมผัสปรากฏการณ์ดนตรีรูปแบบระดับโลก TRANSMISSTION ตอน “THE LOST ORACLE” ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถติดตามปรากฎการณ์ดนตรีอันไร้ขีดจำกัด ได้ที่ www.facebook.com/Transmissionfestivalasia เริ่มจำหน่ายบัตร Tier 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ทาง Ticket Melon โดยแบ่งเป็น 2 ราคา บัตร GA ราคา 2,800 บาท และบัตร VIP ราคา 3,500 บาท

           

 

บัตรเต็มทุกโซน ปิดการจองบัตรปรากฏการณ์เฉลียง

รอบการแสดงวันที่ 17 และ 18 กันยายนนี้ SOLD OUT ทั้งหมดสองรอบแล้วค่ะ

ขอบคุณ ‪#ทีมเฉลียง ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในครั้งนี้ค่ะ

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เฉลียงกัน

วันที่ 17-18 กย. นี้

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

สร้างสรรค์ปรากฏการณ์โดย บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

 

13495226_724310664378275_8499962243865951347_n13528929_724829004326441_1441115036190637755_n

 

Facebook : https://www.facebook.com/chaliangteam

เปิดจำหน่ายบัตร “ปรากฏการณ์เฉลียง” วันที่ 18 มิ.ย. นี้

เปิดจำหน่ายบัตร “ปรากฏการณ์เฉลียง”

วันที่ 18 มิ.ย. นี้ ทุกโซน!

 

ถือว่ากระแสดีและแรงเกินคาด เพราะเพียงเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ราคา 4,000 บาท

ก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บัตรเต็มทั้ง 2 รอบการแสดงในเวลาเพียง 40นาที

และพร้อมแล้วสำหรับบัตรทุกราคาที่จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ โดยบริษัท ครีเอท

อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

บัตรราคา 1,500 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 บาท

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ปรากฏการณ์เฉลียง” ได้ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 นี้

ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.chaliangteam.com หรือ www.facebook.com/chaliangteam

 

สำหรับการจองบัตร และเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 18 มิ.ย. 2559

Link : http://www.thaiticketmajor.com/concert/chaliang-2016-th.html

 

13346455_719371978205477_3142348261580072304_n

 

Credit : https://www.facebook.com/chaliangteam

สนุกสุดชิลล์กับงาน SEASON OF LOVE SONG 6.1

บรรยากาศสุดชิลล์กับ SEASON OF LOVE SONG 6.1

ผ่านไปแล้วกับคอนเสิร์ตสุดชิลล์จากครีเอทอินเทลลิเจ้นซ์ ฟังเพลงรักท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศสบายๆมากกว่า 7 ชั่วโมง กับบทเพลงจากศิลปินคุณภาพ  TOM / SEASONFIVE / KLEAR / POP PONGKUL / ROSE SIRINTIP / STAMP / TWO / 25HOURS เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2559 ณ แรนโช ชาญวีร์ จังหวัดนครราชสีมากับตอนพิเศษ Singing in the rain

 

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ชาว Season of Love Song ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับงาน พร้อมยืนยันในการรักษามาตรฐานการจัดงาน และจะเพิ่มดีกรีความอบอุ่นแบบยกระดับให้มากขึ้นทุกปี

หากใครที่พลาดความสนุกในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไป เตรียมพบกับ Season of Love Song 7 ได้ปลายปีนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/Seasonoflovesong แล้วพบกันนะคะ

 

SoLS_6.1-25SoLS_6.1-92SoLS_6.1-234

“ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์” จัดเต็ม 12 โชว์ตลอดปี

โชว์บิซ คอนเสิร์ต ระเบิดศึกต้นปีหน้าพรึ่บ “ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์” จัดเต็ม 12 โชว์ตลอดปี

gof_1108

นายญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (ซีไอ) ผู้จัดโชว์บิซ คอนเสิร์ต กล่าวกับ”ประชาชาติธุรกิจ” ถึงภาพรวมการจัดโชว์บิซ คอนเสิร์ต ว่า ไตรมาส 4 ปีนี้ ผู้จัดงานส่วนใหญ่กว่า 70% ได้ยกเลิกการจัดงานออกไปอีก 30% เลื่อนไปจัดในปี 2560จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป พร้อมปรับรูปแบบการจัดให้เหมาะสม ทั้งนี้คาดว่าจะมีโชว์บิซไม่ต่ำกว่า 20 งาน

ขณะเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า คือ การแย่งส่วนแบ่งตลาด แย่งคนดู แย่งสปอนเซอร์ (โฆษณา) ดังนั้นผู้จัดโชว์บิซอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากจำนวนงานที่เพิ่มขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

“ปกติปลายปีจะเป็น ช่วงพีกของผู้จัดโชว์บิซ คอนเสิร์ต แต่ปีนี้ได้เลื่อนไปจัดต้นปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้า (สินค้า) ชะลอการใช้งบฯโฆษณา อีกทั้งผู้บริโภคก็จำกัดการใช้จ่าย เนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยลากยาวมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นคาดว่าไตรมาส 1 ปีนี้ การแข่งขันของผู้จัดโชว์บิซน่าจะดุเดือดขึ้นเช่นกัน”

ci_1622

สำหรับบริษัท ได้เลื่อนจัดโชว์บิซไตรมาสสุดท้ายนี้เป็นต้นปีหน้ารวม 3 งาน เช่น ซีซัน ออฟ เลิฟ ซองปี 7, CRAFT ′N ROLL CARNIVAL 2 เป็นต้น คาดว่ารายได้ปีนี้ลดลง 30-40% จากเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 350 ล้านบาท พร้อมทั้งปรับแผนเลื่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (mai) จากไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นปี 2561

ขณะที่ปี 2560 คาดว่าจะจัดงานไม่ต่ำกว่า 12 งาน แบ่ง 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.คอนเสิร์ต เอาท์ดอร์เฟสติวัล เช่น ซีซัน ออฟ เลิฟ ซอง ปีที่ 7 และปีที่ 8 เสม็ด อิน เลิฟ เป็นต้น 2.คอนเสิร์ตอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (EDM) รวม 3 งาน อยู่ระหว่างเจรจาอีก 1 งาน คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วนี้ ตามด้วย 3.โชว์บิซพิเศษ สุดท้าย โชว์บิซลักษณะไลฟ์สไตล์ เช่น CRAFT ′N ROLL เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจเว็บไซต์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ พบว่า ผู้จัดคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ต่างเลื่อนงานออกไปเป็นต้นปี 2560 โดยมีไม่ต่ำกว่า 14-15 งาน

 

Cr : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โดด เต้น เล่น บน น้ำ มันส์ สนุกเสรีบนเกาะ Samed in Love Music Festival # 7

Samed in Love Music Festival # 7

สนุกมันส์ สมการรอคอยกับ Samed in Love Music Festival # 7 เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านไปอย่างสนุกสนาน เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ในธีมสุดพิเศษ Bohemian Beach Camp เอาใจขาแดนซ์ ทั้งสายโดด และสายโยก กับโชว์สุดพลังความมันส์จาก 12 ศิลปิน ให้ทุกคนได้มา ออกลายเต้น เล่นบนน้ำ กว่า 10 ชั่วโมงเต็ม

ไม่มีคำว่าผิดหวังกับความสนุกบนหาดทรายแก้ว ที่เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมง ในโซน Activities ที่สร้างสีสัน และเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยการนำ Funfloat Park : เครื่องเล่นลอยน้ำ มาเอาใจวัยรุ่น วัยมันส์ ให้มา “โดด เล่น เต้นบนน้ำ” กันได้เต็มที่ นอกจากนั้นยังสนุกสุด ๆ ไป กับ Beach Light Party :โซนคนเอาใจขา DANCE ที่ชอบ ”เล่นกับไฟ” แม้จะมาคนเดียวก็ไม่เปลี่ยวใจออกมาเต้นรำ โชวสเต็ป กับเพื่อนใหม่

หลังจากสนุกกับโซนต่างๆ กันไปแล้ว มาถึงคิวที่ทุกคนรอคอยกับคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปิน 12 วงดังและดีเจชั้นนำ ขึ้นมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างความสนุก ความมันส์และรอยยิ้มให้กับคนดู

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลดนตรี บนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว  กล่าวขอบคุณแฟนๆ นับหมื่นคนที่มาร่วมงานและให้การสนับสนุน Samed in Love ด้วยดีมาตลอด พร้อมยืนยันในการรักษามาตรฐานการจัดงาน และจะเพิ่มดีกรีความสนุกแบบยกระดับให้มากขึ้นทุกปี ส่วนปีหน้าจะมีปรากฏการณ์ความมันส์แบบไหนมานำเสนอ แฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียด และอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/Samedinlove