จังหวัดสระแก้ว จัดใหญ่ จัดเต็ม ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขนทัพการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

(๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดย มีนายณัฐรินทร์วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 

สำหรับบรรยากาศในงานพิธีเปิดดังกล่าว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เริ่มด้วยพิธีรำ  บวงสรวง “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และต่อจากพิธีรำบวงสรวง ได้มีการแสดงฟันดาบ ตีกลอง และกระบี่กระบอง  จากทีมกองโจรพระองค์ดำ, การแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน “ปราบพระยาละแวก”, การ แสดงจินตลีลา “ รากไทย “ จากโรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สระแก้ว เขต ๒, การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ จากโรงเรียนชุมชนบ้าน แซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต ๒ รวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจาก เอิ้นขวัญ วรัญญา รวมถึงภายในงานมีสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายในงานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภายใต้รูปแบบศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพ พร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีก มากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึงนักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์ อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและ จำหน่าย จำนวน ๕๐ บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย

จังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดงาน “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ จัดเต็มการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ ลุยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วันนี้ (๓ เมษายน 2566) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน 2566 เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น.” โอกาสนี้ จัดพิธีน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ตรงกับ ๒๕ เมษายน ของทุกปีโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดยมีนายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร นายชัยณรงค์รักษารัตน์ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีบวงสรวงงาน โดยถือฤกษ์๑๗.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบัน วันนั้น ณ ที่สถานแห่งนี้ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งตามตำนานระบุว่า “หลังจาก ที่พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม บุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระนเรศวร  ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดี ได้ทรงเสด็จกลับจากอาณาจักรพุกามมาเป็นพระมหาอุปราชปกครอง เมืองพิษณุโลก ต่อมาพระยาละแวกกษัตริย์อาณาจักรขอมเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นกำลังอ่อนแอลงหลังจากเพิ่งแพ้ศึก สงครามให้กับอาณาจักรพุกาม พระยาละแวกจึงพยามยามนำกำลังพลเข้าโจมตีพระนครศรีอยุธยาหลายครั้ง สมเด็จพระนเรศวร จึงได้ทรงนำกองทัพไปทำศึกสงครามกับพระยาละแวก และได้มีการกวาดต้อนผู้คนบริเวณเส้นทางเดินทัพหลายครั้ง โดย พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งค่ายและสะสมเสบียงที่ค่ายพระทำนบ (ซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)  ภายหลังมีชัยชนะเหนือพระยาละแวกแล้ว พระนเรศวรทรงรวบรวมกำลังพลและทำศึกกับเมืองต่าง ๆ ที่พยามแข็งข้อ จนกระทั่ง พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครง และทรงรวบรวมกำลังพลทำการศึกจนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ”

ซึ่งต่อจากพิธีบวงสรวง ได้มีการแสดงชุดที่ ๑ “รำถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ การแสดงชุดที่ ๒ “ศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน ๒๕๖๖” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายในงานมีสินค้า จากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใน งานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้รูปแบบ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน  2566 ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพพร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์  นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง นักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจาก กลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้ สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย  

จังหวัดสระแก้วขอเชิญเที่ยวชมงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 

ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักในทุกประเด็นเกี่ยวกับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน’ 

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ในการแสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พร้อมผลักดันเครือข่ายใน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นายจุรินทร์ กล่าว

10 ปีแห่งความสุข…เทศกาลดนตรีเพลงรัก Season of Love Song 10 : A Decade of Happiness

10 ปีแห่งความสุขถูกกลั่นออกมาในเทศกาลดนตรี “Chang Music Connection Presents Season of Love Song 10 “A Decade of Happiness หนึ่งทศวรรษแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษัท CI : CREATE INTELLIGENCE นำความสุขมาแบ่งปันให้แฟนๆ SOLS อย่างยิ่งใหญ่

เริ่มตั้งแต่เวที Tiny Sheep ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรก ความสนุกเริ่มต้นโดย YENTED ตั้งแต่บ่ายสอง ส่งต่อความสดใสกับสาวๆ HERS feat. VALENTINA PLOY ตามด้วยสองหนุ่ม MINTS และหนุ่มมาดเซอร์ ALYN ก่อนจะปิดเวที Tiny Sheep ด้วยวง MOVING AND CUT ที่สะกดคนดูได้อยู่หมัด

 

ด้านเวที Fluffy Sheep ก็สนุกไม่แพ้กัน เริ่มโชว์ด้วยวง SEASON FIVE ที่ขนเอาเพลงซึ้งมาสร้างบรรยากาศให้คึกคัก ตามมาด้วยหนุ่มๆ วง MEAN ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ทุกซีน ก่อนจะเพิ่มความสนุกไปกับความขี้เล่นของ NONT TANONT ต่อด้วยสเต็ปแดนซ์และลูกคอของ TWO POPETORN ก่อนที่เวเนโต้จะดังกระหึ่มจากเพลงรักของ DA ENDORPHINE ที่ทุกคนช่วยกันร้อง ความสนุกพึ่งเริ่มต้น เพราะ TATTOO COLOUR ทำให้คนเริ่มลุกขึ้นเต้น ตามมาด้วย SLOT MACHINE ที่ระเบิดความมันส์จากแสงสีเสียง

 

ในตอนเที่ยงคืน มีไฮไลท์สำคัญจาก SCRUBB ในเพลง ‘ยังจำได้ไหม’ ที่ระเบิดความสุขบนท้องฟ้าด้วยพลุสุดปัง ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกล เพราะ COCKTAIL บิวต์ความมันส์ไม่น้อยหน้า ตามมาด้วย GETSUNOVA ที่เอาเพลงโดนๆ มาสะกดคู่รักและคนโสดให้อยู่หมัด ก่อนสลับอารมณ์ไปกับ PARADOX ที่ยังทำให้คนลุกขึ้นเต้นได้ ส่วนวง PAUSE ก็กลับมาพร้อมเพลงในตำนานและเพลงใหม่สุดซึ้ง ปิดท้ายโชว์ในตอนเช้ามืดกับ NAP A LEAN ที่แม้คนดูจะบางตาลงไปบ้าง แต่สีหน้าของทุกคนยังเต็มไปด้วยความสุขจริงๆ

นอกจากเสียงเพลง กิจกรรมใน Popsitive Zone นั้นก็สร้างความทรงจำดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งโปสการ์ดหาคนที่คิดถึง ตู้คีบของที่ระลึก และมุมถ่ายภาพเก๋ๆ ที่เนรมิตให้คิดถึงวันเก่าๆ และร้านอาหารที่คัดสรรโดย StarvingTime ถือเป็นความสุขที่เติมพลังให้ทุกคนตลอดค่ำคืน

ถ้าคิดว่า Season of Love Song ครบรอบ 10 ปี ยิ่งใหญ่แล้ว

ปี 2020 กด See First เพจ Season of Love Song ไว้ให้ดี มีเซอร์ไพรส์อีกเพียบ

ขอบคุณที่ให้ Season of Love Song มอบความสุขมาตลอด 10 ปี

   

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 เทศกาลดนตรีกลางสายฝน 27 ก.ค.นี้

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หนึ่งในผู้นำด้านการจัดเทศกาลดนตรี จัด “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 เทศกาลดนตรีกลางสายฝน ส่งมอบประสบการณ์สุดประทับใจผ่านบรรดาศิลปินคุณภาพที่ยกขบวนมามอบความสุขและความสนุกอย่างคับคั่ง อาทิ Potato, The Toys, Singto Numchok, Polycat, Lipta ฯลฯ เสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่

หากพูดถึงฤดูฝน สิ่งแรก ๆ ที่ทุกคนนึกถึง คือ ความเหงา ความเศร้า ความเปียก โดยมักจะลืมนึกถึงอีกด้านที่สวยงามของฤดูฝน นั่นคือ ความสนุกสนาน ความชุ่มฉ่ำ ความสดใส ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาสายฝนโปรยปรายลงมา และหากลองรวบรวมรายชื่อเทศกาลดนตรีประจำปีระดับแนวหน้าของไทย เราจะพบว่าเทศกาลดนตรีเหล่านั้น ถ้าไม่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนคือเดือนมีนาคม-เมษายน

คำถามก็คือ ทำไมเราถึงไม่มีเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและความสดชื่นชุ่มฉ่ำของสายฝน กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัดงาน “Singing in the Rain” เทศกาลดนตรีกลางสายฝน เปิดประสบการณ์ฟังเพลงรูปแบบใหม่ให้ทุกคน

 

นายจักรกฤษณ์ จันทร์รัชชกูล ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ CIO บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้จัด “Singing in the Rain” เผยว่า งานนี้คือเทศกาลดนตรีฤดูฝน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยกลับมาพร้อมความมันส์กว่าเดิมในชื่อ “Chang Music Connection Presents Singing in the Rain 4: Let’s Say Play Together” ที่อยากชวนทุกคนมาสนุกแบบไม่กลัวเปียกกันที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งสามารถรองรับความสนุกของผู้มาร่วมงานได้กว่า 10,000 คน พร้อมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงกลางสายฝนกับศิลปินคุณภาพทั้ง 14 วง ไม่ว่าจะเป็น Potato, The Toys, Singto Numchok, Better Weather, Polycat, Lipta, Mean, Mints, Lomosonic, Youngohm x Fiixd และ DJ ค่าย Quay Records และนอกจากทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากศิลปินคุณภาพ ที่ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ เชิญมาขึ้นเวที “Singing in the Rain” ครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรม Umbrella Roulette ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อม Giant Umbrella ร่มยักษ์แลนด์มาร์คกลางงานให้ทุกคนได้เก็บภาพความทรงจำอันน่าประทับใจครั้งนี้อีกด้วย

“แม้ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท แต่เรายังคงให้ความสำคัญกับการจัดงานกิจกรรมและโชว์บิซต่าง ๆ โดยปีนี้บริษัทได้วางงบเฉพาะการจัดโชว์บิซรวมไม่ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท รวมไปถึงความตั้งใจในการรีแบรนด์คอนเสิร์ตต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้การแข่งขันของธุรกิจคอนเสิร์ตจะเข้มข้นขึ้นด้วยจำนวนงานหรือผู้จัดหน้าใหม่ที่มีมากขึ้น แต่ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานโชว์บิซและกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมของทางบริษัทเช่นเดิม”

ผู้บริหารครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นอกจาก “Singing in the Rain” ครั้งที่ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว บริษัทยังมีอีก 2 โชว์บิซใหญ่ในปีนี้ คือ คอนเสิร์ต “Season of Love Song” ครั้งที่ 10 ที่เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จับมือกับโปรโมเตอร์ชั้นนำร่วมจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศในรูปแบบ มิวสิค เฟสติวัล ช่วงปลายปีนี้

 

จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้สนุกสนานไปกับเพื่อน ๆ ด้วยการร่วมฟังเพลงกลางสายฝน ถ้าคุณพร้อมจะเปียกฝน พร้อมจะพบกับความสนุกสนาน สดใสและชุ่มฉ่ำของสายฝน เราขอชวนทุกคนไปพบกันที่งาน “Chang Music Connection Presents Singing in the Rain 4: Let’s Say Play Together” เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ Umbrella City ถนนธนะรัชต์ กม. 21 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา บัตรราคา 1,300 บาท หาซื้อบัตรได้ ที่ www.singingintherainfest.com, ทุกช่องทางของ Thaiticketmajor และ application theconcert  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/singingintherainfest/ 

 

บัตรเต็มทุกโซน ปิดการจองบัตรปรากฏการณ์เฉลียง

รอบการแสดงวันที่ 17 และ 18 กันยายนนี้ SOLD OUT ทั้งหมดสองรอบแล้วค่ะ

ขอบคุณ ‪#ทีมเฉลียง ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในครั้งนี้ค่ะ

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เฉลียงกัน

วันที่ 17-18 กย. นี้

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

สร้างสรรค์ปรากฏการณ์โดย บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

 

13495226_724310664378275_8499962243865951347_n13528929_724829004326441_1441115036190637755_n

 

Facebook : https://www.facebook.com/chaliangteam

Season of Love Song 7 วันใหม่…ลานใหม่!!! ในบรรยากาศความสุขที่เพิ่มขึ้น

+++ Season of Love Song 7 +++

         บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานคอนเสิร์ต Season of Love Song 7 จากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์แสนอบอุ่น “ฤดูรักผลิบาน” ในบรรยากาศที่พิเศษยิ่งกว่าเดิม ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ภายในเวเนโต้ สวนผึ้ง ราชบุรี ให้สามารถรองรับแฟนคลับชาว SoLS ได้มากขึ้น พร้อมสัมผัสความสนุกสนานแบบเป็นกันเองกับ 15 ศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจ จัดเต็ม อาทิ  The Dai Dai / Somkiat / Season Five feat. Ink Waruntorn / Tattoo Colour / Lipta / Mild Band / Stamp feat. Triumph Kingdom / Singto Numchok / Scrubb / ModernDog / Aof Pongsak / Palmy / Klear

สำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขไปด้วยกัน เรามี “โปรดีต่อใจ” เอาใจชาว SoLS ราคาเพียง 1,200 บาท จากปกติ 1,300 บาท พิเศษเฉพาะ 26 พฤศจิกายน 2559 **ราคาพิเศษ วันเดียวเท่านั้น** ด่วน!! จำกัดเพียง 3,000 ใบ สนใจติดต่อ 02-105-3833 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Seasonoflovesong/

 

เปิดจำหน่ายบัตร “ปรากฏการณ์เฉลียง” วันที่ 18 มิ.ย. นี้

เปิดจำหน่ายบัตร “ปรากฏการณ์เฉลียง”

วันที่ 18 มิ.ย. นี้ ทุกโซน!

 

ถือว่ากระแสดีและแรงเกินคาด เพราะเพียงเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ราคา 4,000 บาท

ก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บัตรเต็มทั้ง 2 รอบการแสดงในเวลาเพียง 40นาที

และพร้อมแล้วสำหรับบัตรทุกราคาที่จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ โดยบริษัท ครีเอท

อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

บัตรราคา 1,500 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 บาท

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ปรากฏการณ์เฉลียง” ได้ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 นี้

ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.chaliangteam.com หรือ www.facebook.com/chaliangteam

 

สำหรับการจองบัตร และเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 18 มิ.ย. 2559

Link : http://www.thaiticketmajor.com/concert/chaliang-2016-th.html

 

13346455_719371978205477_3142348261580072304_n

 

Credit : https://www.facebook.com/chaliangteam

สนุกสุดชิลล์กับงาน SEASON OF LOVE SONG 6.1

บรรยากาศสุดชิลล์กับ SEASON OF LOVE SONG 6.1

ผ่านไปแล้วกับคอนเสิร์ตสุดชิลล์จากครีเอทอินเทลลิเจ้นซ์ ฟังเพลงรักท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศสบายๆมากกว่า 7 ชั่วโมง กับบทเพลงจากศิลปินคุณภาพ  TOM / SEASONFIVE / KLEAR / POP PONGKUL / ROSE SIRINTIP / STAMP / TWO / 25HOURS เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2559 ณ แรนโช ชาญวีร์ จังหวัดนครราชสีมากับตอนพิเศษ Singing in the rain

 

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ชาว Season of Love Song ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับงาน พร้อมยืนยันในการรักษามาตรฐานการจัดงาน และจะเพิ่มดีกรีความอบอุ่นแบบยกระดับให้มากขึ้นทุกปี

หากใครที่พลาดความสนุกในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไป เตรียมพบกับ Season of Love Song 7 ได้ปลายปีนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/Seasonoflovesong แล้วพบกันนะคะ

 

SoLS_6.1-25SoLS_6.1-92SoLS_6.1-234

โดด เต้น เล่น บน น้ำ มันส์ สนุกเสรีบนเกาะ Samed in Love Music Festival # 7

Samed in Love Music Festival # 7

สนุกมันส์ สมการรอคอยกับ Samed in Love Music Festival # 7 เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านไปอย่างสนุกสนาน เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ในธีมสุดพิเศษ Bohemian Beach Camp เอาใจขาแดนซ์ ทั้งสายโดด และสายโยก กับโชว์สุดพลังความมันส์จาก 12 ศิลปิน ให้ทุกคนได้มา ออกลายเต้น เล่นบนน้ำ กว่า 10 ชั่วโมงเต็ม

ไม่มีคำว่าผิดหวังกับความสนุกบนหาดทรายแก้ว ที่เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมง ในโซน Activities ที่สร้างสีสัน และเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยการนำ Funfloat Park : เครื่องเล่นลอยน้ำ มาเอาใจวัยรุ่น วัยมันส์ ให้มา “โดด เล่น เต้นบนน้ำ” กันได้เต็มที่ นอกจากนั้นยังสนุกสุด ๆ ไป กับ Beach Light Party :โซนคนเอาใจขา DANCE ที่ชอบ ”เล่นกับไฟ” แม้จะมาคนเดียวก็ไม่เปลี่ยวใจออกมาเต้นรำ โชวสเต็ป กับเพื่อนใหม่

หลังจากสนุกกับโซนต่างๆ กันไปแล้ว มาถึงคิวที่ทุกคนรอคอยกับคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปิน 12 วงดังและดีเจชั้นนำ ขึ้นมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างความสนุก ความมันส์และรอยยิ้มให้กับคนดู

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลดนตรี บนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว  กล่าวขอบคุณแฟนๆ นับหมื่นคนที่มาร่วมงานและให้การสนับสนุน Samed in Love ด้วยดีมาตลอด พร้อมยืนยันในการรักษามาตรฐานการจัดงาน และจะเพิ่มดีกรีความสนุกแบบยกระดับให้มากขึ้นทุกปี ส่วนปีหน้าจะมีปรากฏการณ์ความมันส์แบบไหนมานำเสนอ แฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียด และอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/Samedinlove