“ คืนเกาะสวยสู่เกาะเสม็ด ” กิจกรรมทำความสะอาดต่อจาก SEMED IN LOVE #6

“ คืนเกาะสวยสู่เกาะเสม็ด ” กิจกรรมทำความสะอาดต่อจาก SEMED IN LOVE #6

@กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม  “ คืนหาดสวยสู่เกาะเสม็ด ” โดยศูนย์อนุรักษ์ ทช. ที่ 1(ระยอง) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ได้ระดมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด และดำน้ำเก็บขยะในทะเล 40 คน ต่อเนื่องจากงานเสม็ดอินเลิฟ 6 ที่ผ่านมา

Credit:http://www.dmcr.go.th/detail.php?WP=qQWcZauCpWOghKstGTEgWzqmqUqcoauCpWOghKstGREgFJqeqPMcZat2pQWgAKqCGWOghJstqREcFKuw

Photo : http://createintelligence.co.th/newave_portfolio/csr-1/

ศิลปินยกทัพจัดความมันส์เต็ม 10 ชั่วโมง! ''SAMED IN LOVE MUSIC FESTIVAL 6''
Men @Work