“ไทยพร้อม APEC พร้อม” เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 THAILAND

“ไทยพร้อม APEC พร้อม” เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 THAILAND

ในฐานะที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี 2565 ซึ่งเป็นการ ประชุมผู้นำ สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กรมประชาสัมพันธ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดพิธีเป็ดกิจกรรม รณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชา นาคาศัย เป็นประธาน ในพิธีฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีกล่าวว่า “การจัดพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ  “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงใน  ทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุล  ในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  และการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy  Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย  ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปค  ของไทยปี 2565 ผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วีดิทัศน์ และบูธสาธิต”

ในโอกาสนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้เป็ดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ คุณคมสันต์ แซ่ลี, คุณเขมนิจ จามิกรณ์, เชฟชุมพล แจ้งไพร, คุณแอนชิลี สก็อต-เคมมิส คุณทารีน่า โบเทส, คุณฐิติพันธ์ ทับทอง, คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ, คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ และคุณศุภศิษฏ จงชีวีวัฒน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมด จะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้

กลับมาอีกครั้ง “The Return of Samed in Love”เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวของไทยพบกับ 11 ศิลปินที่จะมาชวน โดด เล่น เต้น บนน้ำสนุกไปพร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี