NEWSROOM

ชม ชิม ช็อป มหกรรม การแสดงสินค้า OTOP กำแพงเพชร


@สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายธนกร  ชัยแสวง  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงาน ชม.ชิม.ช็อป มหกรรมการแสดงสินค้า OTOP กำแพงเพชร ณ ชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรพล  วาณิชเสนี  เป็นประธานเปิดงาน โดยมีครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์

Credit :  http://kamphaengphet.mol.go.th/node/616