กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ เตรียมผลักดัน โครงการ Craft Creator Awards เฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชนชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ เตรียมผลักดัน โครงการ Craft Creator Awards เฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชนชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

เสร็จสิ้นไปแล้ว กับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) และบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

โครงการ Craft Creator Awards ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ที่สามารถนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านมุมมองที่มีความน่าสนใจ และประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร และร้านค้าในชุมชน โดยถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักผลิตสื่อยุคใหม่ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation) ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่น ไปสู่สายตาชาวโลก ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/

ญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร CI ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ครีเอทฯฮึดสู้ปรับโครงสร้างรับลูกค้ายุคดิจิทัล