ปั่น ปัน รัก Care Environment Care Earth โครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 2024

ปั่น ปัน รัก Care Environment Care Earth โครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 2024

ปั่น ปัน รัก Care Environment Care Earth
โครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จ.ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 17  กุมภาพันธ์  2567 

.

ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง
การปั่นจักรยานแบบแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระยะทาง 45 กม.
(ไม่มีการแข่งขัน)  ในเส้นทางจะมีการจัดกิจกรรมเป็นฐาน จำนวน 5 จุด ซึ่งนักปั่นต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ (ป่าในเมือง)
  • วัดเขาไม้แดง
  • น้ำตกชันตาเถร
  • วัดตโปทาราม
  • อ่างเก็บน้ำบางพระ

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
• เบอร์ประจำตัวนักกีฬา BIB
• อาหารเช้าก่อนปั่นจักรยาน
• อาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
• เหรียญรางวัล(หลังเข้าเส้นชัย)
• ประกันอุบัติเหตุ (ประกันจะคุ้มครองผู้ที่สมัครผ่านระบบก่อนวันรับอุปกรณ์และสำหรับผู้สมัครที่ปั่นจักรยานในเส้นทางที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น)

.

.

อนุทิน เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี มอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น