สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 

ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักในทุกประเด็นเกี่ยวกับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน’ 

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ในการแสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พร้อมผลักดันเครือข่ายใน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นายจุรินทร์ กล่าว

กรมการปกครอง ชูบทบาท “แพทย์ประจำตำบล”ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
Journey in the city เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยว 3 แพร่ง เดิน 4 ท่า ชม 6 หอศิลป์ ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวกรุงเทพ Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ ททท.