บริษัท Create Intelligence มอบเงินสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท Create Intelligence มอบเงินสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช

คุณเทพิน อริยปิติพันธ์ ผู้บริหาร บริษัทครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ผู้จัดคอนเสิร์ตเฉลียง Restage (รอบการกุศล 11 ธันวาคม 2567) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มศิลปินเฉลียง คุณภูษิต ไล้ทอง (คุณแต๋ง) คุณวัชระ ปานเอี่ยม (คุณเจี๊ยบ) คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ (คุณเกี๊ยง) เข้ามอบเงิบสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และอาจารย์ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

อนุทิน เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี มอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
กระแสตอบรับเยี่ยม เปิดรอบสมัครเพิ่ม 100 สิทธิ์! กระตุ้นเอาใจนักปั่น กับกิจกรรม ‘ปั่น ปัน รัก 2023’

Leave a Reply